CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

Trang web này thuộc sở hữu của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu VÕ DŨNG. Quý Khách sử dụng website này tuân thủ theo những điều khoản từ chúng tôi để đảm bảo được sự công bằng và sự hợp tác có lợi của các bên

1.    Đối với người sử dụng trang web

Việc sử dụng trang web Khách hàng phải tôn trọng nội dung, từ ngữ, hình ảnh được thể hiện trên trang web

Mọi ý kiến không tích cực trên trang web của Quý Khách nếu vi phạm vào những qui định pháp luật nghiêm cấm sẽ là bằng chứng để cho cơ quan quản lý có thẩm quyền xử lý

2.    Đối với Khách hàng mua sản phẩm trên trang web

Quý Khách sẽ thực hiện theo hướng dẫn Hướng dẫn đặt hàng, Hướng dẫn thanh toán

Nếu có nhu cầu về Đổi trả hàng hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi phục vụ

3.    Đối với những trang web liên kết

Chúng tôi chỉ đồng ý hợp tác với những tổ chức, công ty hay cá nhân đã có sự đàm phán hoặc ký hợp đồng với chúng tôi

Mọi sự kinh doanh, thương mại trên trang web nếu chưa có sự đồng ý của chúng tôi được coi là sự vi phạm pháp luật đã qui định

4.    Thông tin thêm

Để biết thông tin xin liên hệ. HP: 0937421535