LỌC NHIÊN LIỆU SCT-GERMANY

Nhà sản xuất:SCT-GERMANY
Mã sản phẩm: ST 394
Stock Còn hàng

Kích thước

D: 96    E: 40    H: 135
Giá bán:
255.000 đ
O.E.M. numbers

TOYOTA 23300-21010
TOYOTA 77024-02030
TOYOTA 23300-0A020

Reference numbers

AMC TF-1857
AMC FILTER TF-1857
JAPANPARTS FC-234S
JAPANPARTS J FC-234
ORTURBO WY 96.135
TEC-FIL FBT2351
WEGA JFC 235/1


DAIHATSU (Japan) ALTIS 2.4 2AZ-FE     09.2001-->
DAIHATSU (Japan) ALTIS 2.4 4WD 2AZ-FE     09.2001-->
LEXUS GS 300 2JZ-GE 161 219 10.2000-04.2005
LEXUS GS 430 V8 3UZ-FE 207 283 11.2000-04.2005
LEXUS IS + IS SportCross 200 1G-FE 114 155 04.1999-->
LEXUS IS + IS SportCross 300 2JZ-GE 157 214 07.2000-->
LEXUS LS 430 V8 3UZ-FE 207 281 12.2000-->
LEXUS RX 300 3.0 V6 1MZ-FE VVT-i 148 201 10.2000-05.2003
LEXUS SC 430 V8 3UZ-FE 224 305 01.2001-->
TOYOTA (Japan) ALPHARD 2.4 2AZ-FE     05.2002-->
TOYOTA (Japan) ALPHARD 2.4 2AZ-FXE     07.2003-->
TOYOTA (Japan) ALPHARD 2.4 4WD 2AZ-FE     05.2002-->
TOYOTA (Japan) ALPHARD 3.0 1MZ-FE     05.2002-->
TOYOTA (Japan) ALPHARD 3.0 4WD 1MZ-FE     05.2002-->
TOYOTA (Japan) ALTEZZA 2.0 1G-FE     05.2000-->
TOYOTA (Japan) ALTEZZA 2.0 3S-GE     05.2001-->
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 2.0 1G-FE     07.2001-->
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 2.0 4WD 1G-FE     12.2001-->
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 3.0 2JZ-GE     07.2001-->
TOYOTA (Japan) ALTEZZA GITA 3.0 4WD 2JZ-GE     07.2001-->
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 2JZ-GE     07.2000-->
TOYOTA (Japan) ARISTO 3.0 TURBO 2JZ-GTE     07.2000-->
TOYOTA (Japan) bB 1.5 4WD 1NZ-FE     02.2000-08.2002
TOYOTA (Japan) BREVIS 2.5 1JZ-FSE     06.2001-->
TOYOTA (Japan) BREVIS 2.5 4WD 1JZ-FSE     10.2001-->
TOYOTA (Japan) BREVIS 3.0 2JZ-FSE     06.2001-->
TOYOTA (Japan) CAMRY - VISTA 2.4 2AZ-FE     09.2001-->
TOYOTA (Japan) CAMRY - VISTA 2.4 4WD 2AZ-FE     09.2001-->
TOYOTA (Japan) CAMRY 30/40 3.5 24V 2GR-FE 204 277 01.2008-->
TOYOTA (Japan) CAMRY 30/40 3.5 24V 2GR-FE 197 268 01.2006-->
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 3UZ-FE     08.2000-07.2004
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 3UZ-FE     08.2000-07.2004
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 3UZ-FE     07.2004-->
TOYOTA (Japan) CELSIOR 4.3 3UZ-FE     07.2004-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FILDER 1.5 1NZ-FE     09.2000-12.2004
TOYOTA (Japan) COROLLA FILDER 1.5 1NZ-FE     12.2004-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FILDER 1.5 4WD 1NZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FILDER 1.8 1ZZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FILDER 1.8 2ZZ-GE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FILDER 1.8 4WD 1ZZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FX 1.3 2NZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FX 1.5 1NZ-FE     09.2000-12.2004
TOYOTA (Japan) COROLLA FX 1.5 1NZ-FE     12.2004-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FX 1.5 4WD 1NZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FX 1.8 1ZZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA FX 1.8 4WD 1ZZ-FE     09.2000-->
TOYOTA (Japan) COROLLA RUNX - ALLEX 1.5 1NZ-FE     01.2001-12.2004
TOYOTA (Japan) COROLLA RUNX - ALLEX 1.5 1NZ-FE     12.2004-->
TOYOTA (Japan) COROLLA RUNX - ALLEX 1.5 4WD 1NZ-FE     01.2001-->
TOYOTA (Japan) COROLLA RUNX - ALLEX 1.8 1ZZ-FE     09.2002-->
TOYOTA (Japan) COROLLA RUNX - ALLEX 1.8 2ZZ-GE     01.2001-->
TOYOTA (Japan) COROLLA RUNX - ALLEX 1.8 4WD 1ZZ-FE     09.2002-->
TOYOTA (Japan) COROLLA SPASIO 1.5 1NZ-FE     05.2001-->
TOYOTA (Japan) COROLLA SPASIO 1.8 1ZZ-FE     05.2001-->
TOYOTA (Japan) COROLLA SPASIO 1.8 4WD 1ZZ-FE     07.2001-->
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 1G-FE     08.2001-->
TOYOTA (Japan) CROWN 2.0 1G-FE     09.1999-12.2003
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 1JZ-FSE     08.2001-->
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 1JZ-FSE     08.2001-12.2003
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 1JZ-GE     12.1999-08.2001
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 TURBO 1JZ-GTE     09.1999-12.2003
TOYOTA (Japan) CROWN 2.5 TURBO 1JZ-GTE     12.1999-->
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 2JZ-FSE     10.2000-->
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 2JZ-FSE     10.2000-12.2003
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 2JZ-FSE     08.2001-->
TOYOTA (Japan) CROWN 3.0 4WD 2JZ-GE     09.1999-12.2003
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 3.0 2JZ-FSE     10.2000-07.2004
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 1UZ-FE     09.1999-07.2004
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 1UZ-FE     09.1999-07.2004
TOYOTA (Japan) CROWN MAJESTA 4.0 4WD 1UZ-FE     09.1999-07.2004
TOYOTA (Japan) ESTIMA 2.4 2AZ-FE     01.2000-05.2003
TOYOTA (Japan) ESTIMA 2.4 2AZ-FE     05.2003-09.2004
TOYOTA (Japan) ESTIMA 2.4 4WD 2AZ-FXE     06.2001-->
TOYOTA (Japan) ESTIMA 2.4 4WD 2AZ-FE     01.2000-05.2003
TOYOTA (Japan) ESTIMA 2.4 4WD 2AZ-FE     05.2003-09.2004
TOYOTA (Japan) ESTIMA 3.0 1MZ-FE     01.2000-->
TOYOTA (Japan) ESTIMA 3.0 4WD 1MZ-FE     01.2000-->
TOYOTA (Japan) FUNCARGO 1.5 4WD 1NZ-FE     08.2002-->
TOYOTA (Japan) FUNCARGO 1.5 4WD 1NZ-FE     08.1999-08.2002
TOYOTA (Japan) HARRIER 2.4 2AZ-FE     11.2000-02.2003
TOYOTA (Japan) HARRIER 2.4 4WD 2AZ-FE     11.2000-02.2003
TOYOTA (Japan) HARRIER 3.0 1MZ-FE     11.2000-02.2003
TOYOTA (Japan) HARRIER 3.0 4WD 1MZ-FE     11.2000-02.2003
TOYOTA (Japan) HARRIER 3.3 4WD 3MZ-FE     03.2005-->
TOYOTA (Japan) iSt 1.5 4WD 1NZ-FE     05.2002-->
TOYOTA (Japan) KLUGER V 2.4 2AZ-FE     11.2000-08.2003
TOYOTA (Japan) KLUGER V 2.4 4WD 2AZ-FE     11.2000-08.2003
TOYOTA (Japan) KLUGER V 3.0 1MZ-FE     11.2000-08.2003
TOYOTA (Japan) KLUGER V 3.0 4WD 1MZ-FE     11.2000-08.2003
TOYOTA (Japan) KLUGER V 3.3 4WD 3MZ-FE     03.2005-->
TOYOTA (Japan) MARK BLIT 2.0 1G-FE     01.2002-->
TOYOTA (Japan) MARK BLIT 2.0 4WD 1G-FE     01.2002-->
TOYOTA (Japan) MARK BLIT 2.5 1JZ-FSE     01.2002-->
TOYOTA (Japan) MARK BLIT 2.5 TURBO 1JZ-GTE     01.2002-->
TOYOTA (Japan) MARK CHASER CRESTA 2.0 1G-FE     10.2000-11.2004
TOYOTA (Japan) MARK CHASER CRESTA 2.0 4WD 1G-FE     10.2000-11.2004
TOYOTA (Japan) MARK CHASER CRESTA 2.5 1JZ-FE     10.2000-11.2004
TOYOTA (Japan) MARK CHASER CRESTA 2.5 TURBO 1JZ-GTE     10.2000-11.2004
TOYOTA (Japan) ORIGIN 3.0 2JZ-GE     07.2000-04.2001
TOYOTA (Japan) PLATZ 1.3 4WD 2NZ-FE     08.2002-->
TOYOTA (Japan) PLATZ 1.3 4WD 2NZ-FE     08.1999-08.2002
TOYOTA (Japan) PRIUS 1.5 1NZ-FXE     09.2001-09.2003
TOYOTA (Japan) PROGRESS 2.5 1JZ-FSE     04.2001-->
TOYOTA (Japan) PROGRESS 2.5 4WD 1JZ-FSE     04.2001-->
TOYOTA (Japan) PROGRESS 2.5 4WD 1JZ-GE     05.2000-04.2001
TOYOTA (Japan) PROGRESS 3.0 2JZ-FSE     04.2001-->
TOYOTA (Japan) RAUM 1.5 4WD 1NZ-FE     05.2003-->
TOYOTA (Japan) SOARER 4.3 3UZ-FE     04.2001-->
TOYOTA (Japan) VEROSSA 2.0 1G-FE     07.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) VEROSSA 2.0 4WD 1G-FE     07.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) VEROSSA 2.5 1JZ-FSE     07.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) VEROSSA 2.5 TURBO 1JZ-GTE     07.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) VITZ 1.3 4WD 2NZ-FE     08.2002-02.2005
TOYOTA (Japan) VITZ 1.3 4WD 2NZ-FE     10.1999-08.2002
TOYOTA (Japan) WILL CYPHA 1.3 2NZ-FE     10.2002-->
TOYOTA (Japan) WILL VS 1.5 1NZ-FE     01.2002-04.2004
TOYOTA (Japan) WILL VS 1.8 1ZZ-FE     04.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) WILL VS 1.8 2ZZ-GE     04.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) WILL VS 1.8 4WD 1ZZ-FE     04.2001-04.2004
TOYOTA (Japan) WINDOM 3.0 1MZ-FE     08.2001-->
TOYOTA Camry 2.4 16V 2AZ-FE 111 152 11.2001-->
TOYOTA Camry 3.0 V6 1MZ-FE 136 186 11.2001-->
TOYOTA Corolla IX Verso 1.4 4ZZ-FE 71 97 01.2002-05.2004
TOYOTA Corolla IX Verso 1.6 3ZZ-FE 81 110 01.2002-->
TOYOTA Previa 2.4 2AZ-FE 115 156 06.2000-->

 D: 96    E: 40    H: 135

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Xấu           Tốt

Sản phẩm liên quan

LỌC GIÓ ĐỘNG CƠ MANN

C 30 009

374.000 đ

LỌC NHIÊN LIỆU SCT-GERMANY

SC 7025 P

321.000 đ