BẠC LÓT BIÊN (STD) (ROD BEARING) MAXXFORCE 13

2513433C91

1.636.000 đ 2.045.000 đ

BỘ BẠC TRỤC + MÓNG CANH (MAIN BEARING) MAXXFORCE 13

7092910C93

9.518.000 đ 11.897.000 đ

BỘ BẠC TRỤC CAM (KIT CAMSHAFT BEARING) MAXXFORCE 13

3004713C92

1.377.000 đ 1.721.000 đ

BỘ GIẢI NHIỆT DẦU BÔI TRƠN (OIL COOLER) MAXXFORCE 13

7098377C92

15.580.000 đ 19.475.000 đ

BỘ TĂNG ÁP (TURBOCHARGER) MAXXFORCE 13

5011054R91

32.374.000 đ 35.971.000 đ

DÂY CUROA TỔNG (V-BELT) MAXXFORCE 13

3664150C1

874.000 đ 1.092.000 đ

GIOĂNG CACTE (OIL PAN GASKET) MAXXFORCE 13

3003425C2

1.562.000 đ 1.952.000 đ

GIOĂNG QUI LÁT (CYLINDER HEAD GASKET) MAXXFORCE 13

62039010402

3.844.000 đ 4.805.000 đ