Ø Sau khi xử lý đơn hàng chúng tôi sẽ thông báo cụ thể thời gian Quý Khách sẽ được nhận đơn hàng

§ Với Khách hàng nội thành TP.Hô Chí Minh với đơn hàng giá trị từ 400.000đ sẽ được miễn phí giao hàng trong vòng 48 giờ

§ Khách hàng nội thành TP.Hồ Chí Minh với giá trị đơn hàng dưới 400.000đ sẽ tính phí 20.000đ giao hàng trong vòng 48 giờ

§ Với Khách hàng ngoại thành TP.Hồ Chí Minh với giá trị đơn hàng từ 500.000đ sẽ được miễn phí giao hàng trong vòng 72 giờ

§ Khách hàng ngoại thành TP.Hồ Chí Minh với giá trị đơn hàng dưới 500.000đ sẽ tính phí 25.000đ giao hàng trong vòng 72 giờ

§ Khách hàng ở khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được bộ phận giao hàng báo giá cụ thể